> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чре

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява,

31.10.2019

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В УПИ I – 923.29, 923.30, КВ.2, ГР. СМОЛЯН“ – ЕТАП I“.


25.03.2020 г.

PDF Файл - Договор

ZIP Файл - Приложения


30.01.2020 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците


12.11.2019 г. 

PDF Файл - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Информация за публикувана в профила на купувача обява

PDF Файл - Обява за обществена поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

EXCEL Файл - Количествена сметка

Инвестиционен проект
ZIP Файл - Част Архитектура+ПБ
ZIP Файл - Част Конструкции
ZIP Файл - Част Геодезия
ZIP Файл - Част Пожарна безопастност и Електро
ZIP Файл - Част ВиК
ZIP Файл - Час ПБЗ

 

PDF Файл - Указания и изисквания

PDF Файл - Проект на договор

PDF Файл - Методика

WORD Файл - Образци