> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чре

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

31.10.2019

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПЕТЪР БЕРОН, ПРЕД БЛОК „СТРОИТЕЛ“ № 1, ПО ДЕСНИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“


10.01.2020 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците


12.11.2019 г.

PDF Файл - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Информация за публикувана в профила на купувача обява

PDF Файл - Обява за обществена поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

EXCEL Файл - Количествена сметка

ZIP Архив - Инвестиционен проект

PDF Файл - Указания и изисквания

PDF Файл - Проект на договор

PDF Файл - Методика за комплексна оценка на офертата

WORD Файл - Образци