> Начало > Избори за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г. > РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

18.10.2019

  

 

26.10.2019 ГОДИНА
НАЧАЛЕН ЧАС: 16:00 часа
ПО ГРУПИ

 

 

 

I-ва ГРУПА

 

Превозвач: Община Смолян
СМ 69-38 АН, 
водач – Тодор Аврамов
СМ 49-03 СМ, 
водач – Анастас Камишев
СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№84 с. Мугла – Кметството
№71 с. Вълчан – Общинска административна сграда

 

II-ра ГРУПА

 

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД
СМ 74-00 АХ, 
водач – Цвятко Дуржев 
СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№46 с. Момчиловци – Читалище „Светлина – 1925”
№47 с. Момчиловци – Кметството
№51 с. Петково – Клуб на хора с увреждания
№52 с. Белев дол – Читалище „Светлина – 1982”

 

III-та ГРУПА

 

Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД
СМ 06-25 ВА, водач – Борислав Владимиров 
СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№44 с. Бостина – Библиотеката на читалище „Просвета – 1946”
№45 с. Соколовци – Бившето училище
№49 с. Виево – Читалище „Искра – 1957”
№50 с. Славейно – Читалище „Съгласие – 1883”

   

IV-та ГРУПА

 

Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД
СМ 03-04 АТ, водач – Калин Киндов

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№48 с. Кутела – Читалище „Зора – 1956”

 

V-та ГРУПА

 

Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД
СМ 32-66 ВА, водач – Юлиян Кацаров

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№54 с. Тикале – Читалище „Светлина – 1958” – клуб
№55 с. Градът – Кметството
№56 с. Река – Кметството
№53 с. Катраница – Бившето училището

 

VI-та ГРУПА

 

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД
СМ 63-00 АН, водач - Костадин Юруков

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№88 с. Стойките – Кметството
№87 с. Широка лъка – Читалище „Екзарх Стефан І – 1872”
№86 с. Солища – Читалище „Наука”
№85 с. Гела – Читалище „Съзнание – 1929”

 

VII-ма ГРУПА

 

Превозвач: ЕТ „Хараламби Бабаджанков“
СМ 48-88 АР, водач - Хараламби Бабаджанков

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№68 с. Чокманово – Читалище „Христо Ботев – 1892“
№75 с. Букаците – Общинска административна сграда
№72 с. Чеплетен – Читалище „Устрем“
№74 с. Горово – Бивша общинска административна сграда, собственост на Бистра Асенова
№76 с. Сивино – Читалище „Иван Вазов – 1948”

 

VIII-ма ГРУПА

 

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД
СМ 36-00 АХ, водач – Динко Куджов

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№80 с. Могилица – Читалище „България – 1937”
№81 с. Буката – Читалище „Н. Й. Вапцаров”
№79 с. Бориково – Общинска административна сграда
№78 с. Арда – Читалище „Извор – 1920”
№77 с. Горна Арда – Читалище „Бащино огнище”

 

IX-та ГРУПА

 

Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД
СМ 78-05 АХ, водач – Борислав Димитров

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№69 с. Смилян – Читалище „Асен Златаров – 1927”
№70 с. Смилян – Детска градина „Дъга” (бившата „Вела Пеева”)
№73 с. Кошница – Читалище „Братан Шукеров – 1959”
№82 с. Кремене – Хранителен магазин на РВК „Орфей” - Смолян

 

X-та ГРУПА

 

Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД
СМ 30-27 АХ, водач – Венцислав Владимиров

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№65 с. Ровина – Административна сграда на ДПЛПР (залата – I - ви етаж)
№62 с. Лъка – Кметството
№61 с. Подвис – Читалище „Момчил юнак – 1997”– клуб
№60 с. Еленска – Клуб
№57 с. Селище – Общинска административна сграда
№59 с. Търън – Кметството 
№58 с. Требище – Кметството

 

XI-та ГРУПА

 

Превозвач: ЕТ „Хараламби Бабаджанков“
СМ 52-73 АН, водач: Димитър Бабаджанков

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№67 с. Фатово – Дом за стари хора
№66 с. Полковник Серафимово – Клуб на РВК „Орфей” - Смолян

   

XII-та ГРУПА

 

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД
СМ 35-00 АХ, водач – Сергей Стаевски

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№35 кв. Горно Влахово – Заведение, ул. „Цар Симеон” № 35
№41 с. Влахово – Клуб
№64 с. Орешец – Читалище „Светлина”

 

XIII-та ГРУПА

 

Превозвач: Община Смолян
СМ 00-01 СМ, водач – Тодор Бялков

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№63 с. Стража – Кметството

 

XIV-та ГРУПА

 

Превозвач: Община Смолян
СМ 36-63 АМ, водач – Андрей Буков

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№83 с. Турян – Общинска административна сграда

 

XV-та ГРУПА

 

Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД
СМ 71-71 АХ, водач – Александър Митев

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№43

с. Левочево – Бившето училище, столовата І-ви етаж

 


 

АВТОМОБИЛИ И ВОДАЧИ, ОБСЛУЖВАЩИ СЕКЦИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН

  

XVI-та ГРУПА

 

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД
СМ 51-00 ВА, водач - Атанас Бадев

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№36 Механа „Деси”, ул. „Станевска” № 20
№1 Бивш кафе-клуб букмейкърски пункт (Еврофутбол), ул. „Миньорска” № 30Б
№2 Офис на ЗЕА – ПРИНТ ООД, ІІ-ри етаж, ул. „Величко Профиров“ № 2
№5 ОУ „Юрий Гагарин“, ул. „Георги Кирков” № 10
№3 Общностен център в двора на филиал „Снежанка” към Детска градина „Зорница”, ул. „Христо Христов” № 31
№4 Клуб в кв. Езерово, ул. „Пол Люкас” № 2

 

 

XVII-та ГРУПА

 

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД
СМ 47-00 АН, водач - Димитър Дичев

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№6 Областно пътно управление – Смолян (залата), бул. „България” № 79 
№7 Стол в ТПК „Първи май“, бул. „България” № 75
№8 Читалище „Христо Ботев – 1871“, бул. „България” № 80
№9 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, бул. „България” № 59

 

 

XVIII-та ГРУПА

 

Превозвач: Община Смолян
СМ 59-13 АН, водач – Севдалин Раков

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№13 „Мелиорации” ООД, ІІ-ри етаж, стая № 4, бул. „България” № 35
№40 Клуб на пенсионера, бул. „България” № 37
№12 Изложбена зала „Петър Стайков“, бул. „България” № 43
№10 Спортна зала – І-ви етаж (малък салон), ул. „Д. Благоев” № 22
№11 Спортна зала – І-ви етаж, ул. „Д. Благоев” № 22

 

 

XIX-та ГРУПА

 

Превозвач: КСУДМПЛ
СМ 16-51 АН, водач - Еро Боянов

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№14 Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ - Пловдив, І-ви етаж, стая № 105, ул. „Полк. Дичо Петров” № 28
№37 ЦПЛР – Ученическо общежитие „Васил Димитров” – бивш стол, ул. „Полк. Дичо Петров” № 30
№15 ПГИ „Карл Маркс” – главен вход вдясно, ул. „Елица” № 1
№39 ПГИ „Карл Маркс” – главен вход вляво, ул. „Елица” № 1
№18 СУ „Отец Паисий”, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1
№20 ВСУ „Черноризец Храбър”, зала № 13, ул. „Перелик” № 2
№89 МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД
№16 Общински информационен център (Младежки дом), бул. „България” № 5

 

 

XX-та ГРУПА

 

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД
СМ 84-00 АХ, водач – Славей Говедаров

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№21 „Център за обучение, подкрепа на предприемачеството и трансгранични инициативи“ - (Алибеев конак), ул. „Шипка” № 7
№22 Детска градина „Родопчанче”, ул. „Митко Палаузов” № 1
№23 Клуб „Кетевска махала”, ул. „Шипка” № 22
№24 ОУ „Асен Златаров”, ул. „Тунджа” № 18
№42 с. Дунево – Кметство (сградата на ГД ПБЗН – МВР София)

 

 

XXI-ва ГРУПА

 

Превозвач: „Пампорово бус“ ЕООД
СМ 16-00 АХ, водач – Георги Каев

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№25 Снек-бар „Роби“, ул. „Изворна” № 13
№26 Бивш магазин в хотел „Крис” – І –ви етаж, ул. „Родопи“ № 102
№27 Читалище „Орфееви гори – 1870”, ул. „Гимназиална” № 1
№28 Българо-Германски център за професионално обучение (ресторант), ул. „Коста Аврамиков” № 23

 

 

XXII-ра ГРУПА

 

Превозвач: „Владимирови Боби бус“ ООД
СМ 63-41 АХ, водач - Станко Владимиров

СЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ
№29 Читалище „Кирил Маджаров – 1866”, ул. „Медникарска” № 1
№30 ОУ „Стою Шишков”, ресурсен кабинет № 1, ул. „Кирил Маджаров” № 7
№31 ОУ „Стою Шишков”, ресурсен кабинет № 3, ул. „Кирил Маджаров” № 7
№32 Стол на СПГТС „Никола Й. Вапцаров” (бивш военен клуб), ул. „Братан Шукеров” № 5 
№33 СПГТС „Никола Й. Вапцаров”, Ресурсен център, ул. „Братан Шукеров” № 19
№34 Ученическо общежитие, ж. к. „Петровица”, ул. „Братан Шукеров” № 25
№38 Ученическо общежитие, ж. к. „Петровица”, ул. „Братан Шукеров” № 25

 

Секции № 17 и № 19 – се намират в сградата на 
Общинска администрация – Смолян