> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-1070 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-1070 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.10.2019

 ЗАПОВЕД №РД-1070 / 14.10.2019 г,, за спиране на движението на всички МПС по улица „Спортна“  във връзка с извършване на СМР.

инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян.