> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1276

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1276

11.10.2019

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.10.454 в местност „Оградата“, землище на с. Полковник Серафимово, със следните устройствените параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 40%.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1276