> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-1059 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-1059 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.10.2019

 ЗАПОВЕД №РД-1059 / 11.10.2019 г., за закриване на такси стоянката пред хотел „Смолян” от 06:00 ч. до 12:00 ч. на 17.10.2019 г. (четвчетвъртък), за изграждане на сцена.

инж..МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян.