> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

10.10.2019

 Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадена Заповеди от №УТР-075 до №УТР-083 на Кмета на Община Смолян.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ 

 

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-075

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-076

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-077

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-078

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-079

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-080

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-081

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-082

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-083