> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1235

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1235

07.10.2019

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.11.10 в м.“Топъня“, землище на с.Стойките, със следните устройствените параметри – устройствена зона Ов, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 8 метра, кинт до 0.8, озеленяване – до 50%

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1235