> Начало > Обяви и съобщения > СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА ШОФЬОР

СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА ШОФЬОР

01.10.2019

  Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян по Договор BG05M9OP001-2.040-0033-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Компонент 2 процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040. за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда се обявява прием на документи за следната позиция ШОФЬОР.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обява

PDF Файл - Заявление

PDF Файл - Декларация