> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1154

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1154

12.09.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ IV-ИЖС и УПИ III- за обществено обслужване в кв.90 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян с образуване на нов УПИ IV-10 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 и УПИ III-11- за обществено обслужване в устройствена зона „Оо” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 1.8. 

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1154