> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ000766

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000766

05.09.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1064 в м.“Вадата“, землище на с.Левочево.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ000766