> Начало > Обяви и съобщения > СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ 'ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ' В ОБЩИНА СМОЛЯН

05.03.2012