СЪОБЩЕНИЕ

27.08.2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Смолян призовава всички жители на общината да се включат в осмото издание на кампанията "Да изчистим България заедно"2019г.
Денят за почистване е 14.09.2019г. /събота/ от 09:00 часа.
На 14 септември, в Световния ден на почистването, България ще чисти заедно с милиони доброволци от 150 страни.

На 14.09.2019г., нека изчистим следните места:

  • всички междублокови пространства;
  • зелени площи;
  • райони около църковни храмове;
  • райони около гробищни паркове;
  • детски площадки;
  • дворове на детски градини и училища;
  • еко пътеки;
  • природни забележителности;
  • участъци от пътната мрежа;

Всички желаещи, които искат да се включат в почистването на Смолян, да се запишат за участие в Общинска администрация - стая № 441 или на тел.: 0301/67 696. От общината ще бъде осигурена сметосъбираща техника за извозване на отпадъците.

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН