> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

23.08.2019

 Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-066 до №УТР-069/ 15.08.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-066

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-067

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-068

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-069