> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2566

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2566

13.08.2019

 На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-056/10.07.2019 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67653.3.32 с образуване на нов УПИ I – 3.32 с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.293 /нов/ в местност „Мурацко”, землище на гр. Смолян. Предвиждане на улична регулация за обслужване на новообразувания УПИ.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2566