> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 743

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 743

13.08.2019

  На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.122 в местност „Маневска барчина“, землище на с. Кутела, със следните устройствените параметри – устройствена зона Ов, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 7 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 50%.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 743