> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128,АЛ2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128,АЛ2 ОТ ЗУТ

13.08.2019

Обявления на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ с Решения от №1191 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 27.06.2019 год., протокол №53.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление с Решение №1191