> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2653

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2653

13.08.2019

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ 67653.44.68 в м.“Къшлите“, землище на гр.Смолян със следните устройствени параметри- устройствена зона „Пп” и височина на застрояването - до 10 м. озеленяване над 20%, плътност на застрояване - до 80%, кинт до -2,5.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2653