> Начало > Избори за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г. > ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

 

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ е част от специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Има два отдела – „Методология и контрол“ и „Електронна обработка на информацията“ и 28 териториални звена в административните центрове на областите, на които е разделена територията на Република България.

За повече информация, посетете интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ ГРАО