> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

06.08.2019

   Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-057 до №УТР-065/ 05.08.2019 год. на Кмета на Община Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-057

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-058

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-059

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-060

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-061

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-062

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-063

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-064

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-065