> Начало > Обяви и съобщения > ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

05.08.2019

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ  ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 02.08.2019 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“-СМОЛЯН, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.90 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.217, АЛ.3 ОТ ЗПУО И ЗАПОВЕД №РД-0638/24.06.2019Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ