> Начало > Обяви и съобщения > ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

02.08.2019

Съгласно инвестиционните проекти за линеен обект „Интегриран воден проект на агломерация на град Смолян“ се предвижда прокарване на отклонение от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитут за прокарване на подземно канално отклонение през поземлен имот с идентификатор 67653.917.773 по КК и КР на гр. Смолян.

PDF Файл - ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИМОТ 67653.917.773


Съгласно инвестиционните проекти за линеен обект „Интегриран воден проект на агломерация на град Смолян“ - клон 216 се предвижда прокарване на отклонение от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитут за прокарване на подземно канално отклонение през поземлен имот с идентификатор 67653.916.260 по КК и КР на гр. Смолян с адрес на имота: гр. Смолян, ул. „Станевска“.

PDF Файл - ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИМОТ 67653.916.260


Съгласно инвестиционните проекти за линеен обект „Интегриран воден проект на агломерация на град Смолян“ се предвижда прокарване на отклонения от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитут за прокарване на подземни канални и водопроводни отклонения през поземлени имоти с идентификатори 67653.916.201 по КК и КР на гр. Смолян с адрес на имота: гр. Смолян, ул. „Превала“ и 67653.916.205 по КК и КР на гр. Смолян с адрес на имота: гр. Смолян, ул. „Станевска“

PDF Файл - ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИМОТ 67653.916.201 И 67653.916.205