> Начало > Обяви и съобщения > ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

11.07.2019

 ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 09.07.2019 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ“ – ГР . СМОЛЯН, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 91 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 9, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА, ЧЛ. 28, АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ЗАПОВЕД №РД-0572/28.05.2019Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ