> Начало > Обяви и съобщения > Единната система за туристическа информация

Единната система за туристическа информация

11.07.2019

Уважаеми хотелиери,

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) разработената и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО) в ЕСТИ е 30 септември 2019 г. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително и физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма секция ЕСТИ. На този адрес са публикувани и формулярите-заявления за създаване на потребителско име и парола за достъп до системата.

За улеснение на хотелиерския бранш, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ, която не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия, от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на хотелиерите стопанисващи местата за настаняване. Адресът на тестовата система е https://estitest.tourism.government.bg.

Предоставяме на Вашето внимание и шест видео инструкции за работа на хотелиерите със системата на ЕСТИ

Уважаеми хотелиери, апелираме да предприемете необходимите действия за подаване на заявки за регистрация в ЕСТИ и да се съобразите с изискванията на действащото законодателство.

След 1 октомври 2019 г. нерегистрираните в ЕСТИ туристически обекти подлежат на глоба от 1000 до 3000 лв.

За повече информация тел. 030167661 – община Смолян.


Общинска администрация Смолян

 

Видео инструкции за работа на хотелиерите със системата на ЕСТИ

 

 ВИДЕО №1

ВИДЕО №2

 ВИДЕО №3

 ВИДЕО №4

 ВИДЕО №5

 ВИДЕО №7