> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

10.07.2019

  Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-044 до №УТР-054/ 27.06.2019 год. на Кмета на Община Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-044

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-045

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-046

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-047

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-048

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-049

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-050

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-051

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-052

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-053

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-054