> Начало > Обяви и съобщения > Публично оповестен конкурс

Публично оповестен конкурс

04.07.2019

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на Посетителски информационен център, находящ се в масивна сграда с идентификатор 67653.583.62.1 със застроена площ 147 кв.м.,на два етажа и масивна сграда с идентификатор, 67653.583.62.2 със застроена площ 18 кв.м. на един етаж разположени в поземлен имот с идентификатор 67653.583.62, УПИ I-посетителски център,кв.277, м-ст. Сосковчето, гр.Смолян, Актувани с акт за частна общинска собственост № 1741/16.12.2013 г., вписан в службата по вписвания с акт №5, том I, н.д.5/2014, вх. №10/07.01.2014, парт.№17426/ 25264,25265.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Публични търгове