> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 775

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 775

02.07.2019

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ - III 676 и УПИ XVI-2670 с образуване на нов УПИ – III 326, 327, 334 в кв.18 по плана на гр.Смолян, кв. Райково, в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 775