> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI о

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

04.07.2019

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 


„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника, сградата на Областен информационен център - Смолян и Туристически информационен център – Смолян“

 


09.09.2019г.

PDF Файл - Договор с приложения


 29.07.2019г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците


15.07.2019г.

PDF Файл - Удължаване


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

 

PDF Файл - Информация за публикувана в профила на купувача обява

PDF Файл - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

PDF Файл - Приложение №1 - Техническо задание / Спецификация /

PDF Файл - Приложение №2 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на оферта

PDF Файл - Приложение №3 - Проект на договор

PDF Файл - Приложение №4 - Методика за комплексна оценка на офертите

WORD Файл - Приложение №5 - Образци