> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИE НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИE НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

10.06.2019

 Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-041/06.06.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-41