> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2517

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2517

16.05.2019

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.560 в м.“Варадил“, землище на гр.Смолян , със следните устройствени параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина до 10метра, кинт до 1,2, озеленяване – мин.40%.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2517