> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2453

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2453

16.05.2019

  На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1045 в местност „Горно Кременово”, землище на с. Левочево, със следните устройствените параметри – устройствена зона Ов, плътност на застрояване до 40%, височина до 7 метра, кинт до 0.8, озеленяване – мин.50%.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2453