> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2367

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2367

16.05.2019

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори : 67547.5.79 в местност „Бяла река“, 67547.5.85 и 67547.5.51, в местност „Радино”, землище на с. Смилян, със следните устройствените параметри – устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – мин.50%.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2367