> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 415

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 415

14.05.2019

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за застрояване на УПИ VII-875- за ПИ с идентификатор 67653.920.33 в устройствена зона „Жс“ и височина на застрояването 15м., озеленяване-30-50%, плътност 25-70%, кинт 1.0-2.0 в кв.34а по плана на гр.Смолян, кв.Райково.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 415