> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

09.05.2019

  Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени  Заповеди №УТР-021, 022, 023, 024, 025, 026/ 24.04.2019 год. на Кмета на Община Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-21

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-22

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-23

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-24

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-25

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-26

PDF Файл - Обявление по Решение №1107