> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 229

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 229

12.04.2019

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 229