> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

10.04.2019

 Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадени  Заповеди №УТР-018, 019, 020/ 27.03.2019 год. на Кмета на Община Смолян  

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Заповед №УТР-18

PDF Файл - Заповед №УТР-19

PDF Файл - Заповед №УТР-20