> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0236 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0236 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

03.04.2019

Заповед №РД-0236 от 29.03.2019 г. на Кмета на община Смолян, във връзка с предотвратяването на деяния нанасящи вреди на селскостопанските култури, трайните насаждения, естествени ливади и тревните площи.