> Начало > Обяви и съобщения > ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ МДТ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ПЛАЩАНЕ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ МДТ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ПЛАЩАНЕ

02.04.2019

Физически лица и Юридически лица за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозни средства, туристически данък и патентен данък с изтекъл срок на плащане към 31.03.2019 г. Публикувани на основание чл. 182, ал. 3, т. 2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Физически лица до 500 лв.

PDF Файл - Физически лица до 1000 лв.

PDF Файл - Физически лица над 1000 лв.

PDF Файл - Юридически лица до 1000 лв.

PDF Файл - Юридически лица до 5000 лв.

PDF Файл - Юридически лица над 5000 лв.