> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

13.03.2019

Обявления на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ с Решения №1037,№1039,№1040 и №1041 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 06.02.2019 год., протокол №48.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление с Решение №1037

PDF Файл - Обявление с Решение №1039

PDF Файл - Обявление с Решение №1040

PDF Файл - Обявление с Решение №1041