> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 145

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 145

20.02.2019

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ озеленяване и гаражи, за ПИ с идентификатор 67653.924.481 с образуване на нов УПИ за параклис в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 7м. озеленяване – 30%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.66, по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 145