> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2208

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2208

10.01.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план- План за регулация на УПИ V, VI и VII в кв.68 по плана на с.Смилян общ.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2208