> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

10.01.2019

 Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област
Смолян

Във връзка с разработване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) за област Смолян, в периода 14-16 януари 2019 г. във всяка община от областта ще се проведат обществени обсъждания на проекта. Обществените обсъждания се организират от Регионална дирекция по горите - Смолян, със съдействието на общинските администрации и изпълнителя на плана-„Географика" ООД.
Повече информация за ОПРГТ за област Смолян и провеждането на обществените обсъждания може да намерите на сайта на плана: https://www.oprgtsmolyan.net/ .
За целите на плана е разработена специализирана ГИС платформа, визуализираща ОПРГТ с всички налични слоеве информация към него.
Писмени препоръки, забележки и коментари по представения проект на ОПРГТ за област Смолян може да депозирате в писмен вид в РДГ-Смолян, гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, ПК 4700, електронна поща: [email protected].