> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

08.01.2019

Обявления на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ с Решения №1001,№1002,№1003,№1004 и №1007 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 17.12.2018 год., протокол №46.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление с Решение №1001

PDF Файл - Обявление с Решение №1002

PDF Файл - Обявление с Решение №1003

PDF Файл - Обявление с Решение №1004

PDF Файл - Обявление с Решение №1007