> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2247

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2247

03.01.2019

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план- План за регулация и план за застрояване на УПИ I-Училище, образуване на нов УПИ – за курортно строителство в устройствена зона „Ок“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 60%, плътност 30%, кинт 1.2 в кв.36а по плана на с.Полковник Серафимово, общ.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2247