> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2096

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2096

03.01.2019

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХIII- Цех за бетонови изделия /за ПИ с идентификатори 67547.501.419 и 67547.501.420 /, с образуване на нов УПИ – ХIII-419, 420 за дървопреработващи дейности в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 12м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 2. в кв.48 по плана на с.Смилян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2096