> Начало > Обяви и съобщения > Решение №2 на Комисия по ИН ВИТРО

Решение №2 на Комисия по ИН ВИТРО

13.12.2018

 Р Е Ш Е Н И Е № 2
от 11.12.2018 г.


На 11.12.2018 г. се проведе второ заседание за 2018 г. на Постоянната комисия по ИН ВИТРО. Комисия назначена със Заповед № РД-0724/12.09.2018 г. от Кмета на Община Смолян – Николай Мелемов в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Николов – Секретар на Община Смолян
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Равелов – директор на дирекция ПНО – отсъствал

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Мария Семерджиева – Председател на Постоянната комисия по ЗСДОКВМС в Общински съвет – Смолян - отсъствала;
  2. д-р Димитър Делчев – Лекар - акушер-гинеколог в МБАЛ – АД гр. Смолян;
  3. д-р Марияна Методиева – Член на Постоянната комисия към ЗСДОККВМС в Общински съвет – Смолян;
  4. Мария Караиванова – Координатор към Фондация „Искам бебе”;
  5. Любка Бадева- Танчева – Главен експерт в Дирекция „МППОД”;

По чл.6 от Правилника за финансово подпомагане на изследванията и процедури, свързани с лечението на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян, комисията разгледа документите на 2 семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми и взе следното решение за отпускане на средства за лечение на безплодие:

1. Заявление с вх. №ДЛ0083-49/20.08.2018 г., одобрено за финансово подпомагане от Община Смолян с 2 000,00 лв./две хиляди лева/

МОМЧИЛ НИКОЛОВ 
Председател на постоянната Комисия по
Ин Витро към Община Смолян и
Секретар на Община Смолян