> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2088

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2088

06.12.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-97.45 за жилищно строителство /за ПИ с идентификатор 67653.97.45/, образуване на нови УПИ – за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.174б по плана на гр.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2088