> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

30.11.2018

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2019 ГОДИНА

 
Изготвен е Проект на бюджет на Община Смолян за 2019 година.
На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проекта на нормативните актове се предоставят на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването им могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения  и препоръки по проекта на е-mail: obshtina_smolyan@abv.bg или на адрес гр.Смолян – 4700, бул.“ България“ № 12 , в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа. 
 
 
 
Вносител:
Николай Мелемов

Кмет на Община Смолян
  

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 
PDF Файл - Мотиви към Проект на бюджет на Община Смолян за 2019 година 
ZIP Архив - Приложения към Проект на бюджет на Община Смолян за 2019 година