> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0838 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0838 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.10.2018

ЗАПОВЕД №РД-0838, за определяне не паркинга , разположен от северната страна на сградата на РДТ“Николай Хайтов“ да бъде затворен за гражданите за периода от 19:00ч. на 17.10.2018г. до 07:00ч. на 22.10.2018г. Същият да се използва от служебни лица и организатори на празника.

ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА
Заместник-кмет в Община Смолян

оправомощена със Заповед № РД-0825/12.10.2018 г.
на кмета на Община Смолян