> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0830 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0830 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2018

ЗАПОВЕД №РД-0830, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от Закона за пътищата във връзка с честването на 106 години от Балканската война – 1912г. и Освобождението на Родопите , с цел осигуряване безопасността на движение на МПС и пешеходци в района на Нов център

 

ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА
Заместник-кмет в Община Смолян

оправомощена със Заповед № РД-0825/12.10.2018 г.
на кмета на Община Смолян